Sobre aquesta web Sobre aquesta web

El nom d'aquesta web és

LATINE DISCE

Web per practicar llatí que ofereix els següents recursos:


Nota important

Els continguts d'aquesta web s'ofereixen com estan. S'ha realitzat i es realitzarà un esforç perquè la web funcioni bé i els continguts siguin correctes. No obstant això pot haver-hi algun error en el funcionament de la web o en els seus continguts. Aquests possibles errors es corregiran tan aviat com sigui possible, una vegada detectats.

Per comentar un error o fer qualsevol suggeriment pots utilitzar aquest .


Crédits

Recursos utilitzats en el desenvolupament d'aquesta web:

Icones per FAMFAMFAM (Silk icons set)

Logotip "LATINE DISCE" generat amb Image Tool

Paleta de colors generada a partir de la imatge del mosaic del gat mitjançant el Color Palette Generator (DeGraeve.com)

Botons generats amb Da Buttom Factory

Imatges amb gradient realizats a Dynamic Drive: Gradient Image Maker


Banners

LATINE DISCE
https://www.latinedisce.net/images/bnr_latine_disce.jpg

LATINE DISCE
https://www.latinedisce.net/images/bnr_latine_disce_mid.jpg

LATINE DISCE
https://www.latinedisce.net/images/bnr_latine_disce_small.jpg

LATINE DISCE
https://www.latinedisce.net/images/bnr_latine_disce_micro.jpg

i la url és https://www.latinedisce.net/


Com enllaçar amb aquesta web

Copia i pega en la teva web el següent codi HTML:Pots adaptar el codi amb el banner que vulguis.

LATINE DISCE

latine disce En llatí vol dir, literalment, "aprèn llatí"